CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Saturday, 13 March 2010


HIKMAH SILATURAHMI
1. Silaturahmi landasan tegaknya Islam.

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari
akhirat, maka hendaklah mengatakan yang baik atau diam saja" (HR. Bukhari Muslim)

2. Rahmat akan meliputi bagi yang menghubungkan kekeluargaan yang kuat.

Firman Allah : Surat At Taubah[9]: 71

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah)
menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka
ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

3. Dipanjangkan umur dan di tambah rizki-nya.

Rasulullah SAW bersabda “ Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan
ditambah rizkinya, hendaknya bertaqwa kepada Allah dan menyambung sanak
kerabat” (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah Ra, dia berkata :” Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa
yang suka dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali
Silaturahmi.”

4. Terhindar mati jelek (Su-ul Khatimah)

Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang menginginkan Allah memanjangkan
Umurnya dan diperluas rezekinya serta terhindar dari mati jelek (su-ul
khatimah), hendaklah ia bertawakal kepada Allah dan menyambung sanak kerabat”

5. Tanda berakhlak mulia

Rasulullah SAW bersabda : “Rasulullah SAW bersabda: “Menyambung sanak kerabat,
Berakhlak mulia dan hidup bertetangga dengan baik, bisa memakmurkan kampong dan
Menambah umur. (HR Ahmad)

6. Ridha dan murka Allah tergantung orang tua

Dari Abdullah bin ‘Amir bin al-Ash Ra, dari Nabi SAW beliau bersabda :”Ridha
Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan
kedua orang tua” (HR at-Tirmidzi).

MEMUTUSKAN SILATURAHMI

Memutuskan silaturahmi dengan tidak mau berbicara dan perbuatan sejenis lainnya adalah haram, jika motivasinya bersifat duniawi.

Rasulullah SAW bersabda :
"Tidaklah halal bagi seseorang Muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ketemu ia saling mengelak. Yang paling baik diantara keduanya adalah yang memulai salam" (HR Bukhari Muslim)

Akibat memutuskan silaturahmi :

1. Jika memutuskan enam hari seperti menumpahkan darahnya.
Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya selama enam hari, maka
sama seperti menumpahkan darahnya" (HR Abu Daud)

Dibolehkan apabila dilakukan karena Allah taala atau motivasinya untuk kepentingan
agama. seperti kisah tiga orang sahabat nabi yang tidak mau ikut perang Tabuk dan
diasingkan selama 50 hari sebagai hukuman ketidak ikutsertaannya dalam perang.

2. Akan mendapat laknat, ditulikan dan dibutakan Allah Ta'ala.
Allah berfirman dalam Al Qur'an S.Muhammad [47]:22-23 :
"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi
dan memutuskan hubungan kekeluargaan? mereka itulah orang-orang yang dilaknati
Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka."

3. Dosa yang dipercepat siksanya di dunia dan akhirat
Rasulullah SAW bersabda :
"Tidaklah ada dosa yang lebih pantas untuk Allah Ta'ala percepat siksaannya di
dunia disamping ada yang diakhirkan bagi pelakunya di akhirat daripada kezhaliman
dan memutuskan persaudaraan" (diriwayatkan oleh Imam Ahmad)

4. Siapa yang memutuskan silaturrahmi maka Allah akan memutuskan dan menolaknya.
Dalam hadist Qudsy, Allah Ta'ala berfirman :
" Saya Ar-Rahman, Saya telah menciptakan rahmi dan Saya memberikannya nama dari
pecahan nama-Ku. Siapa saja yang menyambungnya maka Saya akan menyambung hubungan
dengan dia, sedangkan siapa yang memutuskannya maka Saya akan memutuskan hubungan
dengan dia dan menolaknya". (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad)

5. Rahmat Allah tidak turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi.
Rasulullah SAW bersabda :
" Sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada segolongan orang yang ditengah
mereka ada seseorang yang memutuskan hubungan keluarga" (HR. Al-Ashbahany dan
At thabrani)

6. Malaikat Rahmat tidak turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi.
Rasulullah SAW bersabda :
" Sesungguhnya para malaikat tidak akan turun kepada segolongan orang yang di
tengah mereka ada seseorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan"(HR At-Thabrani)

7. Tidak akan masuk surga
Rasulullah SAW bersabda :

" Tiga orang yang tidak akan masuk surga yaitu pembuat khamar, orang yang memutus-
kan hubungan kekeluargaan dan orang yang membenarkan sihir" (HR Ahmad, al-Hakim
dan Ibnu Hibban)

" Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan" (Muttafaq
alaih)

" Tidak akan masuk surga orang yang melakukan lima perkara: orang yang suka
minum khamar, percaya kepada sihir, memutuskan sanak saudara, tidak akan masuk
surga pula dukun (tukang ramal) dan orang yang suka mengungkit pemberiannya"
(HR Ahmad).0 komentar:

Post a Comment

COMMENT PLEASE.............